Jakub Marek 2019

Vlasy: Jakub Marek

Foto: Jan Grombirik

Make-up: Eva Svobodová

Styling: